ختم‌های صلوات


ایجاد ختم جدید

صلوات ناشناس
۱ سال ۱ ماه
شادی روح شهدای ناشناس
۱ سال ۱ ماه
صلوات ناشناس
۱ سال 2 ماه
سلامتی حاجیان خانه ی خدا ناشناس
۱ سال 2 ماه
دعا برای حل مشکل ازدواج ناشناس
2 سال 4 ماه
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.