احکام اموال و معاملات

ارث، سهم، پدر، مادر، همسر، فرزند
سهم ارث والدین، همسر و فرزندان میت 22:37 - 1397/02/23 بازدید: 83

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر میت دارای والدین و همسر و فرزند باشد، اگر میت مرد باشد بعد از کسر دیون و وصیت نافذه او، هر یک از پدر و مادر یک ششم، همسر یک هشتم و در بقیه، پسرها دو برابر دختر ارث می برند.

پدر، الزایمر، اموال، تصرف
تصرف در اموال پدر مبتلا به آلزایمر 11:58 - 1397/02/07 بازدید: 177

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بیماری آلزایمر پدر در حدی باشد که عقل او زائل شده، هر گونه تصرفی در اموال او باید با اجازه حاکم شرع یا وکیل او انجام شود.

گربه، خرید، فروش
خرید و فروش گربه 11:36 - 1397/02/04 بازدید: 105

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خرید و فروش گربه، اشکال ندارد.

استطاعت، حج، زمین، مغازه
فروش زمین و مغاره ارثی برای حج واجب 00:04 - 1397/01/27 بازدید: 85

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فردی با فروش زمین و مغازه ارثی به مشقت و حرج نیفتاده و هزینه رفت و برگشت، ضروریات زندگی و ساير شرائط حج را دارا باشد، واجب است به حج برود.

ارث، زمین، خمس، سرمایه
خمس زمین ارثی کنار گذاشته شده به عنوان سرمایه 22:17 - 1397/01/24 بازدید: 97

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اصل زمین ارثی خمس ندارد، اما اگر زمین را به قصد سود نگه دارد، ارزش افزوده سر سال خمسی، خمس دارد.

هبه، رحم، ارحام
منظور از رَحِم، در عدم امکان رجوع در هبه به رحم 23:43 - 1397/01/19 بازدید: 93

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مقصود از ارحام در هبه، خویشاوندان نَسَبی می باشند..

حج،‌ نیابتی، زمین، وصیت
وصیت زمین برای حج نیابتی و کسر هزینه های جانبی انجام آن 20:47 - 1397/01/17 بازدید: 137

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ برای انجام حج نیابتی، می توان هزینه های متعارف را از محل فروش زمینی که به این منظور وصیت شده، تأمین نمود.

ارث، حج، مستطیع
زمین ارثی و استطاعت حج 08:11 - 1397/01/15 بازدید: 98

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که زمینی به ارث رسیده است، اگر سایر شرائط را داشته و قیمت زمین به مقدار هزینه سفر حج باشد، مستطیع است و باید آن را بفروشد.

دزدی، مال، پس گرفتن
پس گرفتن مال دزدی از خریدار آن 09:01 - 1397/01/14 بازدید: 106

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ پس گرفتن مال دزدیده شده از خریدار آن، اشکال ندارد و خریدار می تواند از کسی که دزدیده مطالبه نماید.

خرید و فروش، مو
خرید و فروش موی سر 08:32 - 1397/01/14 بازدید: 138

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خرید و فروش موی سر، فی نفسه اشکال ندارد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام اموال و معاملات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 222