احکام اموال و معاملات

مسجد، وسایل، استفاده
استفاده از وسایل خریداری شده برای مسجد

- اگر وسایل خریداری شده برای مسجد، برای خصوص همان مسجد وقف شده، استفاده از آن ها در غیر احتیاجات مسجد جایز نیست.

وسایل، وقف، خرید
فروش اشیاء وقفی کهنه و خرید وسایل جدید

- معامله چیزی که وقف شده اگر بطوری خراب شده که نتوانند استفاده ای که مال برای آنها وقف شده ازآن ببرند، اشکال ندارد در صورت امکان باید پول  آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

کتاب، وقف، پیدا
تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

- اختیار کتاب وقفی پیدا شده با حاکم شرع است.

مسجد، لوازم، فاتحه، عروسی
خارج کردن لوازم مسجد برای مراسم فاتحه و عروسی

-  وسایل مسجد باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی آن استفاده شود.

وقف، اموال، بدهی
وقف تمام اموال با وجود بدهی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان به دلیل دِین، محجور و مفلس باشد، وقف همه اموال صحیح نیست.

مسجد، وقف، حکم
حکم مسجد در صورت معلوم نبودن اصل وقف

- تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد.

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

وقف، مرگ، واقف
تکلیف وقف پس از مرگ موقف علیه

- اگر کسی چیزی را به کسی وقف کند، در صورت فوت موقوف علیه، اگر واقف زنده است موقوفه به او بر می گردد و اگر فوت کرده، به وراث واقف باز می گردد.

پول، وقف، نذر
امکان وقف پول برای استفاده از سود آن

- در وقف معتبر است که عین موقوفه باقی بماند ولذا وقف اسکناس صحیح نیست ولى مى تواند به عنوان هبه و يا نذر باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.