احکام عبادات

سجده، سر، خم
کیفیت سجده در صورت عدم امکان خم کردن سر 23:16 - 1397/04/03 بازدید: 11

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند سرش را برای سجده خم کند، در صورت امکان مهر را روی جای بلندی گذاشته و سجده نماید والا باید با اشاره سجده کند.

مانع، وضو، ضرر، آب
وجود مانع در اعضای وضو و ضرر داشتن آب 23:13 - 1397/04/03 بازدید: 12

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت وجود چسب در اعضای وضو و ضرر داشتن آب، باید غسل و وضوی جبیره ای انجام داد.

فطریه، کارت، زکات
کارت به کارت کردن فطریه و خرج کردن مبلغ کنار گذاشته شده 23:10 - 1397/04/03 بازدید: 21

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کارت به کارت کردن فطریه در صورت کنار گذاشتن مبلغ آن،‌ کفایت نمی کند و اگر آن را خرج کرده باید دوباره بپردازد.

غسل، ترتیب
رعایت ترتیب هنگام غسل 23:37 - 1397/04/02 بازدید: 27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در غسل ابتدا سر و گردن؛ سپس بنابر احتیاط واجب ابتدا سمت راست و بعد از آن سمت چپ شسته شود.

کفاره، افطار، عمدی، روزه
زمان پرداخت کفاره افطار عمدی روزه 01:23 - 1397/03/31 بازدید: 28

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان براى هر روز عبارت است از دو ماه روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مدّ طعام به شصت مسکين ولی پرداخت آن، زمان مشخص ندارد.

غسل، تیمم، بدل
کفایت یک تیمم از چند غسل 01:19 - 1397/03/31 بازدید: 24

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کسی که چند غسل بر او واجب شده و از انجام آن معذور است، بنابر احتیاط واجب برای هر غسل یک تیمم نماید، کافی است.

فطریه، مبلغ، سال، 97
مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ 01:31 - 1397/03/24 بازدید: 137

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ حداقل 8000 تومان می باشد.

فطر، میهمان، فطریه
فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24 بازدید: 120

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطریه، سرباز، زندانی
فطریه زندانیان، سربازان و ... 01:28 - 1397/03/24 بازدید: 92

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فطریه کسانی که دولت غذای آنها را می دهد، بر عهده دولت نیست.

فطریه، همسر، موقت، ناشزه، شوهر
فطریه همسر موقت و زن ناشزه 01:26 - 1397/03/24 بازدید: 85

- همسر موقت و زن ناشزه، اگر نان خور شوهر باشند، فطریه شان بر عهده شوهر است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 236