احکام عبادات

نماز، وضو، مانع
دقت در وضو و رویت مانع بعد از نماز اول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بعد از نماز اول مانع در اعضاء وضو ببینید در صورتی که یقین کنید که در وقت وضو مانع در اعضاء وضو بوده، هم وضو و هم نماز اول باطل است باید وضو بگیرید و نماز اول را نیز دوباره بخوانید.

پوست، پا، پینه
حکم پوست کنده شده از پای پینه بسته

- اگر پا، پینه بسته و بعد از مدتی پوست روی پینه بدون درد و سوز کنده شود، نجس نیست.

پوست، ناخنگیر، نجس
حکم پوست کنده شده با ناخنگیر

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پوستی که در حال افتادن نبوده اگر سهوا توسط ناخن گیر بدون درد کنده شود، به احتیاط واجب، نجس است.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

مسح، پا، بالا، انگشت
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتياط آن است که مسح پا از سر انگشتان به بالا انجام شود.

پس انداز‌، ازدواج، خمس
خمس پس انداز برای ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به پس اندازی که برای ازدواج انجام می شود، خمس تعلق می گیرد.

نماز، جماعت، اقتدا
اقتدا در ورودی مسجد و رسیدن به صف نماز جماعت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام ورود به مسجد امام جماعت در رکوع باشد در صورتی که می‌‌ترسد به رکوع امام نرسد با فاصله‌ای که صدق اقتدا بکند تکبیر را می‌‌گوید اگر چه فاصله طوری است که در حال اختیار جایز نیست و بعد به رکوع می‌‌رود و بعد خود را به صف می‌‌رساند به شرط آن که راه رفتن موجب انحراف از قبله نشود و ما بین او و صف مانع دیگری نباشد.

طلا، همسر، خمس
خمس طلای خریداری شده برای همسر آینده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر تهیه وسائلی مانند طلا و جواهر برای همسر از طرف پسر متعارف است جزو مؤونه است و خمس ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.