مشاوره

بانوان از چند همسری دق میکنند

باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که این انتقاد از یه اشتباهاتی نشات میگیره که توی جامعه ی ما معمول شده:

تعدد زوجات واجب نیست

اسلام نه تعدد ازدواج  را آغاز نمود و نه واجب کرد، ولى آن را با شرایط خاصى، جائز دانست. این امر حکمت ها و عللى دارد؛ که با توجه به متون دینى و سیره معصومان علیهم السلام و منطق عقل، مى توان به مهمترین آنها اشاره نمود:

چند همسری در راستای ارزش نهادن به زن

چندهمسری تعداد زنان مجرد را کاهش داده و بر ارزش آنها می افزاید

چند همسری,تعدد زوجات
تعدد زوجات؛ ضرب المثل ناسازگاری!؟

ازگذشته‌های دور، چند همسری ضرب المثل ناسازگاری بوده است وبرای زن‌ها هیچ چیز بدتر از داشتن هوو در زندگی نیست.

تحمل شهادت آری، تحمل دختر شیعه نه

در تعجبم از دختران مذهبی و دغدغه مند و دوستدار شهدا

فراوان دیدم دخترانی که حاضرن شوهرشونو بفرستن سوریه و عراق، تا از ناموس شیعه و غیرشیعه درعراق و سوریه دفاع کنه.

اما تو‌کشور خودش،برا حفظ ناموس شیعه از گناه،تنهایی و مشکلات، حاضر نیست به شوهرش اجازه ازدواج مجدد بده.

فرهنگ سازی برای تعدد زوجات

برای ترویج تعدد زوجات اول باید فرهنگ سازی و سپس اقدام کرد؟ یا می توان در کنار فرهنگ سازی دست به اقدام زد؟

با یک دل دو معشوق نمیتوان داشت مانع تعدد زوجه است!؟

-با یک دل هم می‌توان به افراد زیادی محبت کرد!

جواز تعدد چهارزن در اسلام!؟

-قانون جواز تعدّد زوجات، قانونی برای حفظ اجتماع است.

چند همسری تنها برای لذت!؟

-حکمی طلایی با شرایطی خاص.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.