احکام شرعی

سجده، سر، خم
کیفیت سجده در صورت عدم امکان خم کردن سر 23:16 - 1397/04/03 بازدید: 11

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند سرش را برای سجده خم کند، در صورت امکان مهر را روی جای بلندی گذاشته و سجده نماید والا باید با اشاره سجده کند.

مانع، وضو، ضرر، آب
وجود مانع در اعضای وضو و ضرر داشتن آب 23:13 - 1397/04/03 بازدید: 12

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت وجود چسب در اعضای وضو و ضرر داشتن آب، باید غسل و وضوی جبیره ای انجام داد.

فطریه، کارت، زکات
کارت به کارت کردن فطریه و خرج کردن مبلغ کنار گذاشته شده 23:10 - 1397/04/03 بازدید: 21

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کارت به کارت کردن فطریه در صورت کنار گذاشتن مبلغ آن،‌ کفایت نمی کند و اگر آن را خرج کرده باید دوباره بپردازد.

غسل، ترتیب
رعایت ترتیب هنگام غسل 23:37 - 1397/04/02 بازدید: 27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در غسل ابتدا سر و گردن؛ سپس بنابر احتیاط واجب ابتدا سمت راست و بعد از آن سمت چپ شسته شود.

سگ، زینتی، خسارت
خسارت کشته شدن سگ زینتی در تصادف 23:36 - 1397/04/02 بازدید: 27

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، سگ زینتی مالیت نداشته و کشته شدن آن موجب خسارت نیست ولی به عقیده مقام معظم رهبری، این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

جریمه، دیرکرد، قسط، خودرو
جریمه دیرکرد پرداخت اقساط خودرو 23:34 - 1397/04/02 بازدید: 25

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که بخاطر تأخیر در پرداخت اقساط خرید خودرو، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد بوده و کوتاهی در تأخیر پرداخت بدهی اصلی نداشته باشید، تکلیفی ندارد.

سفر، مشهد،‌ مهریه، ازدواج، موقت
تعیین سفر مشهد به عنوان مهریه ازدواج موقت 16:27 - 1397/03/31 بازدید: 57

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ قرار دادن سفر مشهد به عنوان مهریه در ازدواج موقت صحیح است.

جریمه، رانندگی، دیرکرد
دو برابر شدن جریمه رانندگی و جریمه دیرکرد 16:22 - 1397/03/31 بازدید: 31

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دو برابر شدن جریمه رانندگی در صورت عدم پرداخت، اشکال ندارد و ارتباطی به جریمه دیرکرد ندارد.

حیض، پاکی
پاکی های بین حیض 16:20 - 1397/03/31 بازدید: 43

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر زنی سه روز پی در پی خون ببیند و بعد از چند روز پاکی، دوباره خون ببیند و مجموع خونها و پاکی ها بیشتر از ده روز نشود؛ روزهای پاکی حکم حیض دارد.

کفاره، افطار، عمدی، روزه
زمان پرداخت کفاره افطار عمدی روزه 01:23 - 1397/03/31 بازدید: 28

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان براى هر روز عبارت است از دو ماه روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مدّ طعام به شصت مسکين ولی پرداخت آن، زمان مشخص ندارد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شرعی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 177