احکام شرعی

زن، بچه، شوهر
ممانعت زن از بچه دار شدن بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه دار شدن به تنهایی موجب نشوز نشود ولی به هر حال زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

وسواس، زن، مرد
نگفتن وسواس به مرد قبل از ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن حقیقت را در مورد وسواس خود به مرد نگوید، هر چند مرتکب دروغ و حرام شده اما حق فسخ برای شوهر ایجاد نمی کند مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

وقف، مرگ، واقف
تکلیف وقف پس از مرگ موقف علیه

- اگر کسی چیزی را به کسی وقف کند، در صورت فوت موقوف علیه، اگر واقف زنده است موقوفه به او بر می گردد و اگر فوت کرده، به وراث واقف باز می گردد.

پول، وقف، نذر
امکان وقف پول برای استفاده از سود آن

- در وقف معتبر است که عین موقوفه باقی بماند ولذا وقف اسکناس صحیح نیست ولى مى تواند به عنوان هبه و يا نذر باشد.

نماز، احتیاط، فراموشی
فراموشی نماز احتیاط و یادآوری آن در نماز بعدی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نماز احتیاط را فراموش کرده و در وسط نماز بعدی متوجه آن شویم، نماز قبل باطل است، باید نماز را ادامه داده و نماز قبل اعاده شود.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

عروسی، حجاب، تذکر
تذکر به حجاب میهمانان در عروسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتي که نهي از منکر در مراسم عروسی، مفسده داشته باشد، وظيفه اي نداريد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.