سوره ای که در تمام آیاتش کلمه الله تکرار شده

پاسخ به سوالات قرآنی کودکان
دانستنی های قرآنی

در كدام سوره كلمه «الله» در تمام آيه هاى آن تكرار شده است؟

پاسخ اين سؤال سوره مجادله است. اين سوره پنجاه و هشتمين سوره قرآن است و بيست و دو آيه دارد. در همه اين 22 آيه كلمه الله هست.

منبع: کتاب پاسخ های روان به پرسش های قرآنی کودکان/غلامرضا حیدری ابهری

 

نظرات