اصناف شغلی

کشاورزی
کشاورزی و سهم بزرگ آن در اشتغال‌زایی 13:58 - 1396/12/23 بازدید: 34

- کشاورزی را می توان یکی از عوامل مهم اشتغالزایی در کشور دانست درحالی که بسیاری از افراد، حتی روستاییان از این نعمت الهی بهره‌ی کافی را نمی برند.

تجارت
آداب آغاز کسب و کار در ابتدای روز 12:51 - 1396/12/23 بازدید: 34

- یکی از مهمترین آداب تجارت، آغاز کار با نام خدا و ادعیه سفارش شده از اهل بیت(علیهم السلام) می باشد.

دستفروش
خرید مال مشکوک به سرقتی بودن 14:45 - 1396/12/22 بازدید: 49

- مالی را که مشکوک هستیم سرقتی است، خرید آن اشکال ندارد.

پیش خرید
فروش اتومبیل پیش خرید شده 14:06 - 1396/12/22 بازدید: 50

- فروش اتومبیلی که پیش خرید شده و هنوز تحویل گرفته نشده است جایز نیست.

طلا
فروش طلا در مقابل طلا 12:22 - 1396/12/22 بازدید: 45

- خرید و فروش طلا در مقابل طلا را بیع صرف می گویند و در صورتی صحیح است که هم وزن باشند و همچنین تقابض و دریافت مال در همان مجلس صورت بگیرد.

وام
مصرف وام در غیر موردی که دریافت شده است 10:57 - 1396/12/22 بازدید: 39

-مصرف وام در غیر موردی که دریافت شده است جایز نیست.

طلای مردان
خرید و فروش طلابرای استفاده مردان 23:41 - 1396/12/21 بازدید: 35

- خرید و فروش طلا برای استفاده مردان و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

مواد مخدر
فروش مواد مخدر 23:38 - 1396/12/21 بازدید: 36

- فروش مواد مخدر و کسب کار ازاین طریق جایز نیست.

غش در معامله
مخلوط کردن آب میوه با آب خالص 23:36 - 1396/12/21 بازدید: 31

- مخلوط کردن مال خالص با غیرخالص در صورتی که به عنوان مال خالص فروخته شود صحیح نمی‌باشد.

بخت آزمایی
شرکت در قرعه کشی های بخت آزمایی 23:34 - 1396/12/21 بازدید: 33

- شرکت در قرعه کشی های بخت آزمایی چون پول در مقابل مالی غیر معلوم پرداخت می شود صحیح نمی باشد.

صفحه‌ها

Subscribe to اصناف شغلی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 225