احکام اموال و معاملات

قرارداد،‌ اجاره، فسخ، مستاجر
فسخ قرارداد و پرداخت ما بقی اجاره 15:56 - 1396/12/28 بازدید: 26

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مستاجر، یکطرفه قرار داد را فسخ کند و چنین حقی در عقد اجاره برای او در نظر گرفته نشده باشد، باید اجرت باقی را نیز بپردازد.

هدیه، فوت، بازپس گرفتن
پس گرفتن هدیه پس از فوت گیرنده آن 10:09 - 1396/12/27 بازدید: 30

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، هدیه بعد از فوت گیرنده آن، به ورثه تعلق داشته و قابل بازپس گیری نیست.

احکام مسجد، کتابخانه، مسجد
ایجاد کتابخانه در مسجد 00:03 - 1396/12/24 بازدید: 47

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ایجاد کتابخانه در مسجد، اگرموجب تغییر و تبدیل وقف باشد، جایز نیست.

ارث، مهریه، زن
سهم الارث زن علاوه بر مهریه 08:11 - 1396/12/19 بازدید: 85

- طبق نظر مراجع عظام تقلید، هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را همسر دائمی او می برد.

بدهی، ربا،‌ نزول
پرداخت بدهی با پول قرض ربوی 08:36 - 1396/12/17 بازدید: 70

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بدهکار برای پرداخت بدهی، قرض ربوی بگیرد گرچه گناه کرده ولی پولی که گرفته و بدهکاریش را داده اشکالی ندارد و تصرف در آن اشکال ندارد.

جسد، خرید، تشریح
خرید جسد برای تشریح در پزشکی 07:31 - 1396/12/17 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود.

مرغ، تخم مرغ، نگهداری
نگهداری از مرغ گم شده و استفاده از تخم آن 08:34 - 1396/12/14 بازدید: 64

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت امکان صاحب مرغ گم شده، شناسایی و برگردانده شود و الا از طرف او به فقیر صدقه داده شود.

وام، مرابحه، بورس
هزینه وام مرابحه در بازار بورس 08:42 - 1396/12/12 بازدید: 44

- طبق نظر مقام معظم رهبری، صرف وام مرابحه با اذن بانک در اموری مانند بازار بورس، جایز است.

گوشی، تلفن، همراه، سرقت، دزدی
دریافت دستمزد برای تعمیر گوشی سرقتی 13:02 - 1396/12/11 بازدید: 52

- طبق نظر مقام معظم رهبری، دریافت دستمزد در قبال تعمیر گوشی سرقتی بدون اطلاع از دزدی بودن آن، اشکال ندارد.

بیمه، تصادف
استفاده از بیمه هر دو خودرو در تصادف 12:40 - 1396/12/11 بازدید: 54

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ استفاده از بیمه خودرو تابع قوانین مربوطه است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام اموال و معاملات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 202