احکام عبادات

نماز، جماعت، امام، صندلی
کمک گرفتن امام جماعت از صندلی در نماز 15:54 - 1396/12/28 بازدید: 23

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کمک گرفتن امام جماعت از صندلی برای بلند شدن هنگام نماز، اشکال ندارد.

سال خمسی، خمس، بدهی، پس انداز
سال خمسی و پس انداز برای پرداخت بدهی 20:12 - 1396/12/27 بازدید: 34

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بدهی از درآمد سال، کسر می‏ شود.

نماز، جماعت، امام، لهجه، قرائت
لهجه امام جماعت در نماز 20:03 - 1396/12/26 بازدید: 43

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر قرائت امام جماعت به حدی نرسد که کلمات غلط ادا شود، اقتدا به او صحیح است.

حائض، حیض، نماز، آیات
زن حائض و نماز آیات 19:57 - 1396/12/26 بازدید: 38

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن، در حال حيض وظيفه اى نسبت به نماز ندارد.

تیمم
صدق ضرب در تیمم 11:16 - 1396/12/24 بازدید: 75

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز امام، سیستانی و زنجانی): صدق ضرب در تیمم، شرط است.

زکات، فطره،‌ بدهکار،‌ فقیر،‌ زندانی،‌ جیهزیه، سرطانی،‌ دیه
پرداخت زکات فطره به زندانی بدهکار،‌ جیهزیه و ... 00:04 - 1396/12/24 بازدید: 51

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بطور کلی پرداخت زکات فطره باید مستقیماََ به فقراء داده شود وتبدیل آن جایز نیست مگر با اجازه فقیر.

نماز، جمعه، سخنرانی، خطبه، موالات
سخنرانی پس از خطبه های نماز جمعه 23:59 - 1396/12/23 بازدید: 45

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مقدار سخنرانی بعد از خطبه های نماز جمعه به اندازه ای باشد، که اتصال نماز به خطبه محفوظ باشد، اشکال ندارد.

نماز، سجده، پاپوش
پوشیدن پاپوش در سجده 23:45 - 1396/12/22 بازدید: 53

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پوشیدن پاپوش در سجده، اگر عرفا سر انگشت بزرگ پا روی زمین قرار می گیرد، اشکالی ندارد.

خمس، سود، ثلث، میت
خمس سود ثلث اموال میت 23:44 - 1396/12/22 بازدید: 39

- طبق نظر مقام معظم رهبری، به سود ثلث مالی که طبق وصیت میت در بانک گذاشته شده و صرف خیرات می شود، خمس تعلق نمی گیرد.

ختنه، حج، نایب
تکلیف حج کسی که ختنه نکرده 23:40 - 1396/12/22 بازدید: 50

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که ختنه نکرده و اکنون انجام آن برایش ضرر دارد، برای حج باید محرم شود و طواف و نماز آن را انجام دهد و برای طواف نایب هم بگیرد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 190