احکام شرعی

ازدواج، نگاه، خواستگاری
ازدواج و تکرار نگاه  10:55 - 1397/01/02 بازدید: 6

- در ازدواج اگر با یک نگاه، مقصود حاصل نشود، تکرار آن مانع ندارد.

ازدواج، نگاه، لذت
ازدواج و نگاه به قصد لذت 10:40 - 1397/01/02 بازدید: 10

- نگاه در ازدواج نباید به قصد لذت باشد.

ازدواج، نگاه، خواستگاری
اجازه و رضایت دختر برای نگاه در ازدواج 10:39 - 1397/01/02 بازدید: 7

- برای نگاه کردن در ازدواج، رضایت دختر شرط نیست.

قرارداد،‌ اجاره، فسخ، مستاجر
فسخ قرارداد و پرداخت ما بقی اجاره 15:56 - 1396/12/28 بازدید: 34

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مستاجر، یکطرفه قرار داد را فسخ کند و چنین حقی در عقد اجاره برای او در نظر گرفته نشده باشد، باید اجرت باقی را نیز بپردازد.

نماز، جماعت، امام، صندلی
کمک گرفتن امام جماعت از صندلی در نماز 15:54 - 1396/12/28 بازدید: 37

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کمک گرفتن امام جماعت از صندلی برای بلند شدن هنگام نماز، اشکال ندارد.

سال خمسی، خمس، بدهی، پس انداز
سال خمسی و پس انداز برای پرداخت بدهی 20:12 - 1396/12/27 بازدید: 39

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بدهی از درآمد سال، کسر می‏ شود.

هدیه، فوت، بازپس گرفتن
پس گرفتن هدیه پس از فوت گیرنده آن 10:09 - 1396/12/27 بازدید: 36

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، هدیه بعد از فوت گیرنده آن، به ورثه تعلق داشته و قابل بازپس گیری نیست.

نماز، جماعت، امام، لهجه، قرائت
لهجه امام جماعت در نماز 20:03 - 1396/12/26 بازدید: 54

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر قرائت امام جماعت به حدی نرسد که کلمات غلط ادا شود، اقتدا به او صحیح است.

حائض، حیض، نماز، آیات
زن حائض و نماز آیات 19:57 - 1396/12/26 بازدید: 45

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن، در حال حيض وظيفه اى نسبت به نماز ندارد.

دختر، ازدواج، پدر، ولی
ادعای دختر در نداشتن پدر در ازدواج 11:23 - 1396/12/24 بازدید: 113

- طبق نظر آیت الله خامنه ای: اگر متهم به کذب نباشد قولش مورد قبول است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شرعی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 261