احکام شرعی

دندان، روزه، ترمیم
کشیدن و ترمیم دندان در حال روزه 00:52 - 1397/03/03 بازدید: 33

- روزه دار اگر مطمئن باشد که چیزی از حلق فرو نمی رود، مراجعه اش به دندانپزشک اشکالی نداشته و روزه اش صحیح است.

سحری، روزه، اذان، تحقیق
خوردن سحری و کشف وقوع آن پس از اذان 00:50 - 1397/03/03 بازدید: 23

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر شخص در ماه رمضان بدون تحقیق از وقت، سحری بخورد و بعد مشخص شود که پس از دخول وقت بوده، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.

خون، لثه، روزه
فرو بردن غیر عمدی خون لثه 00:48 - 1397/03/03 بازدید: 18

- اگر خون لثه بدون توجه و اختیار فرو داده شود، روزه صحیح است.

خوردن، آشامیدن، روزه
خوردن و آشامیدن در حال روزه 00:10 - 1397/03/02 بازدید: 94

- اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.

کفن، میت، غسل
فراموشی یکی از غسل های میت و نجاست کفن 00:03 - 1397/03/02 بازدید: 93

- در صورت فراموشی یکی از غسل های میت، کفن میت نجس می شود.

نیت، روزه، فراموشی
فراموشی نیت روزه تا قبل از ظهر در ماه رمضان 00:28 - 1397/03/01 بازدید: 135

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کسی که به صورت غیر عمد نیت روزه ماه رمضان را در شب فراموش کرده، اگر پیش از ظهر متوجه شده و مبطل روزه را انجام نداده باشد، باید نیت کرده و روزه بگیرد و بعدا قضا نماید.

نیت، روزه، باطل
نیت باطل کردن روزه بدون ارتکاب آن 00:25 - 1397/03/01 بازدید: 137

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در روزه مستحب در صورتی که روزه دار نیت مفطِر نماید ولی آن را انجام ندهد، اگر تا قبل مغرب دوباره نیت روزه کند،‌ روزه اش صحیح است.

روزه، نیت، تردید
ادامه روزه پس از تردید در ابطال آن 00:23 - 1397/03/01 بازدید: 122

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در روزه واجب معین مانند ماه رمضان، اگر روزه دار در طول روز مردد شود که روزه اش را باطل نماید ولی تردیدش را کنار گذاشته و روزه را ادامه دهد،‌ بنابر احتیاط واجب باید روزه را تمام و بعدا قضا نماید.

سفر، روزه، ظهر
سفر پیش از ظهر روزه دار 00:36 - 1397/02/31 بازدید: 54

- سفر قبل از ظهر موجب بطلان روزه می شود ولی تا قبل از حد ترخص، نباید روزه را بخورد.

روزه، نیت، عدول
نیت مجدد روزه پس از بازگشت از آن 00:35 - 1397/02/31 بازدید: 37

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در روزه واجب غیر معین، کسی که از نیت روزه برگشته، اگر تا قبل از ظهر دوباره نیت کند، روزه اش صحیح است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شرعی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 380